ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 1153

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz jest funduszem niepublicznym.
Jego certyfikaty nie są notowane na giełdzie a nowe emisje certyfikatów są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do grupy maksymalnie 149 inwestorów. Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

Wyceny certyfikatu inwestycyjnego dokonywane są kilka razy w roku jednak nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywa się na koniec pierwszego i trzeciego kwartału w każdym roku.

Minimalna wartość inwestycji to kilkaset tysięcy złotych.

Instytucje współpracujące:
PKO BP S.A. jest bankiem depozytariuszem dla funduszu. Audytorem funduszu są licencjonowani audytorzy współpracujący z Towarzystwem.

"Price is what you pay.
Value is what you get."

Warren Buffet

Komitet inwestycyjny

Piotr Żółkiewicz

Piotr Żółkiewicz

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Piotr posiada 18-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie.

 • ¬ karierę rozpoczynał jako inwestor indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • ¬ przez wiele lat był dyrektorem w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem, Europroject Management Consulting oraz spółkom z Grupy Eko Park
 • ¬ w latach 2009-2015 współtwórca sukcesu giełdowego spółki Medicalgorithmics, jako jej wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzanie operacyjne (CFO & COO)
 • ¬ w latach 2015-2018 członek rady nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
 • ¬ od 2017 roku członek rady nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A.
Tomasz Mazurczak

Tomasz Mazurczak

Partner, Doradca inwestycyjny

Tomasz posiada 25-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 • ¬ w latach 1992-2006 pracował w BRE Banku (obecny mBank), a następnie w Domu Inwestycyjnym BRE Banku dochodząc do stanowiska Członka Zarządu
 • ¬ w latach 2007-2010 pracował jako analityk, a następnie Dyrektor Zespołu Analiz w Skarbiec TFI
 • ¬ w latach 2011-2013 Dyrektor Departamentu Analiz w Trigon Dom Maklerski
 • ¬ w okresie 2013-2016 członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW: GTC, OEX, Kredyt Inkaso, Warimpex
 • ¬ obecnie pozostaje członkiem rady nadzorczej OEX, gdzie pełni też funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu

Tomasz posiada licencję maklera nr 263 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 18.

ANALITYCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDUSZEM

Michał Macias

Michał Macias

Analityk inwestycyjny

Michał jest absolwentem studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ w 2008 roku w Banku BPH
 • ¬ w 2009 roku w Komisji Nadzoru Finansowego
 • ¬ w latach 2009-2011 jako analityk danych w spółce Mercer
 • ¬ w latach 2011-2015 w notowanej na GPW spółce Medicalgorithmics dochodząc do stanowiska wice-dyrektora ds. finansowych
Przemysław Maciejuk

Przemysław Maciejuk

Analityk inwestycyjny

Przemysław jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Southern Denmark w Odense.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ w 2009 roku w Deutsche Bank PBC w dziale ryzyka kredytowego MŚP
 • ¬ w 2013 roku w firmie doradczej 4CF jako młodszy analityk
 • ¬ w latach 2013-2015 w Medicalgorithmics jako specjalista ds. finansowo-administracyjnych
Przemysław Maciejuk

Aleksander Borzęcki

Analityk inwestycyjny

Aleksander jest absolwentem studiów na kierunku Ekonomia (specjalizacja Inwestycje i Rynki Kapitałowe) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ podczas stażu w 2015 roku w PERN „Przyjaźń” w Dziale Zarządzania Gotówką
 • ¬ w 2015 roku podczas stażu w Otwartym Funduszu Emerytalnym „Pocztylion” w Dziale Zarządzania Aktywami
 • ¬ w 2016 roku w spółce giełdowej Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Raportowania i Analiz
 • ¬ w 2017 roku w Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Strategii i Analiz

Adres

Adres Copernicus Capital TFI S.A. zarządzającego funduszem:
00-133 Warszawa, Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22

Adres korespondencyjny zespołu analiz współpracującego z funduszem:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 / H15 (róg z ul. Łowicką, wejście do recepcji znajduje się od strony ul. Narbutta)

Dane kontaktowe

Piotr Żółkiewicz
ZOLKIEWICZ & PARTNERS