ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 1153

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz jest funduszem niepublicznym.
Jego certyfikaty nie są notowane na giełdzie a nowe emisje certyfikatów są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do grupy maksymalnie 149 inwestorów. Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

Wyceny certyfikatu inwestycyjnego dokonywane są kilka razy w roku jednak nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywa się na koniec pierwszego i trzeciego kwartału w każdym roku.

Minimalna wartość inwestycji to kilkaset tysięcy złotych.

Instytucje współpracujące:
PKO BP S.A. jest bankiem depozytariuszem dla funduszu. Audytorem funduszu są licencjonowani audytorzy współpracujący z Towarzystwem.

"Price is what you pay.
Value is what you get."

Warren Buffet

Komitet inwestycyjny

Piotr Żółkiewicz

Piotr Żółkiewicz

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Piotr posiada 18-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie.

 • ¬ karierę rozpoczynał jako inwestor indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • ¬ przez wiele lat był dyrektorem w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem, Europroject Management Consulting oraz spółkom z Grupy Eko Park
 • ¬ w latach 2009-2015 współtwórca sukcesu giełdowego spółki Medicalgorithmics, jako jej wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzanie operacyjne (CFO & COO)
 • ¬ w latach 2015-2018 członek rady nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
 • ¬ od 2017 roku członek rady nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A.
Tomasz Mazurczak

Tomasz Mazurczak

Partner, Doradca inwestycyjny

Tomasz posiada 25-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 • ¬ w latach 1992-2006 pracował w BRE Banku (obecny mBank), a następnie w Domu Inwestycyjnym BRE Banku dochodząc do stanowiska Członka Zarządu
 • ¬ w latach 2007-2010 pracował jako analityk, a następnie Dyrektor Zespołu Analiz w Skarbiec TFI
 • ¬ w latach 2011-2013 Dyrektor Departamentu Analiz w Trigon Dom Maklerski
 • ¬ w okresie 2013-2016 członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW: GTC, OEX, Kredyt Inkaso, Warimpex
 • ¬ obecnie pozostaje członkiem rady nadzorczej OEX, gdzie pełni też funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu

Tomasz posiada licencję maklera nr 263 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 18.

ANALITYCY INWESTYCYJNI FUNDUSZU

Michał Macias

Michał Macias

Analityk inwestycyjny

Michał jest absolwentem studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ w 2008 roku w Banku BPH
 • ¬ w 2009 roku w Komisji Nadzoru Finansowego
 • ¬ w latach 2009-2011 jako analityk danych w spółce Mercer
 • ¬ w latach 2011-2015 w notowanej na GPW spółce Medicalgorithmics dochodząc do stanowiska wice-dyrektora ds. finansowych
Przemysław Maciejuk

Aleksander Borzęcki

Analityk inwestycyjny

Aleksander jest absolwentem studiów na kierunku Ekonomia (specjalizacja Inwestycje i Rynki Kapitałowe) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ podczas stażu w 2015 roku w PERN „Przyjaźń” w Dziale Zarządzania Gotówką
 • ¬ w 2015 roku podczas stażu w Otwartym Funduszu Emerytalnym „Pocztylion” w Dziale Zarządzania Aktywami
 • ¬ w 2016 roku w spółce giełdowej Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Raportowania i Analiz
 • ¬ w 2017 roku w Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Strategii i Analiz

Adres

Adres Copernicus Capital TFI S.A. zarządzającego funduszem:
00-133 Warszawa, Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22

Adres korespondencyjny zespołu analiz współpracującego z funduszem:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 / H15 (róg z ul. Łowicką, wejście do recepcji znajduje się od strony ul. Narbutta)

Dane kontaktowe

Piotr Żółkiewicz
ZOLKIEWICZ & PARTNERS